Interacció amb els Grups

És interessant la fusió de gèneres?
Sempre he pensat que la fusió de gèneres, conceptualment, no és aconsellable perquè acaba un no sabent què està escoltant. Vull dir que degut a la integració d'instruments inherents a cada gènere fusionat es produeix una sensació de desorientació durant uns instants, en els que un s'autopregunta i s'autorrespon diverses vegades: "això que és? sembla un vals però ... és jazz , no? " fins que, o bé algú li explica o acaba desinteressant-se per l'oferta pensant, a més a més, que és un ignorant.

Però el temps que tant i tant ensenya a qui vol aprendre, em va ensenyar i em va demostrar que no sempre és certa la situació anterior, que no sempre es produeix la mateixa sensació davant la fusió de gèneres. Aquest és el cas de l'havanera. Per què? molt senzill: tots els ritmes binaris són, en principi, mesclables, fusionables, una altra cosa és amb quina determinada gràcia i encert es realitza això. No estem parlant d'un intèrpret d'havaneres que canta un tango o un bolero, sinó d'una peça única, fosa d'entre dos gèneres, amb caràcter i identitat propis, sense ànim de crear un gènere nou, és bastant improbable. Tampoc estaríem parlant de, com a fusió, cantar una 1ª estrofa com a havanera i la tornada com a ... tango, per exemple i pensar que estem fusionant alguna cosa.

La fusió real s'abastaria amb la integració dels instruments propis de cada gènere sonant junts en un discurs melòdic aliè al clàssic de l'havanera, amb una progressió harmònica pròpia d'aquest altre gènere, sense que predomini cap dels dos però que es faci evident i sense cap mena de dubte que s'està escoltant una havanera fusionada amb alguna cosa. Tampoc caldria cercar un nom a aquesta peça única creada (havatango o una altra).

Des del punt de vista artístic, hi ha diversos gèneres musicals populars pel coneguts i matemàticament afins quant a ritmes, compassos i semblança d'instrumentació, que serien ideals per a un matrimoni quasi perfecte amb l'havanera obtenint un resultat harmoniós, agradable a l'oïda i relativament senzill quant a realització. Més endavant parlarem d'un que en particular gaudeix d'una sensibilitat especial quan es fon amb una havanera: EL FADO.

Salut!

FÒRUM DE L'HAVANERA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

I llavors, parlaren ells...